Lokalplan og plantegninger

Grundejerforeningens område og de enkelte parceller er underlagt den gældende lokalplan 127 for området.

Lokalplan 504 er under høring hos kommunen. I høringsperioden har lokalplanen opsættende virkning, dvs. den opfattes som gældende indtil videre. For info om lokalplan 504 og dennes høring henvises til siden https://www.brondby.dk/politik-deltagelse/horinger-tilladelser-og-dispensationer/forslag-til-temalokalplan-504/

Alle lokalplaner kan findes hos Brøndby Kommune: https://www.brondby.dk/borger/bolig-byggeri-og-planer/lokalplaner/

Plantegning over området