Bestyrelsen

Grundejerforeningens bestyrelse står for den daglige drift af foreningens arealer og forvalter foreningens økonomi.

Kontakt kan ske pr. brev eller på henvendelser@gf-lindehave.dk.

 • Mails til bestyrelsen vil blive læst med jævne mellemrum, der skal dog påregnes en vis svartid.
 • Henvendelser til bestyrelsen skal kun vedrøre emner, som er af generel interesse for GF Lindehaves medlemmer, ikke henvendelser, der alene omhandler den enkelte parcel eller hører til i kommunalt regi.
  Er der medlemmer, som har emner af presserende karakter (f.eks. en akut sygemelding til deltagelse i arbejdslørdag eller melding om bytninger til arbejdslørdage), kan man, som hidtil, rette henvendelse til et medlem af bestyrelsen.

VL = Ved Lindelund, 2605 Brøndby
LS = Lindestien, 2605 Brøndby

Bestyrelsen:

 • Formand: Johnny Christiansen, VL 13
 • Næstformand: Gedion Sand, VL 69
 • Kasserer: Frank Hansen, VL 151
 • Sekretær: Helle Christensen, VL 51
 • Bestyrelsesmedlem: Birte Buus, VL 11

Suppleanter:

 • 1. Suppleant: Ulla Falkvist, LS 6

Revisorer:

 • Revisor: Mazhar Hussein, VL 97
 • Revisor: Thomas Stoltz Rasmussen, VL 87

Suppleant:

 • 1. Suppleant: Husna Zaby, LS 5