For ejendomsmæglere

Henvendelser i forbindelse med salg af ejendomme kan rettes til formanden eller kassereren per brev. Der opkræves kr. 500 i administrationsomkostninger pr. sag