Generalforsamling

Foreningen holder generalforsamling en gang årligt i marts måned. På generalforsamlingen gennemgås bestyrelsens beretning for det forgange år og der fremlægges regnskab og budget til godkendelse. Forslag fra beboerne er også meget velkomne.

Det er også muligt at afgive fuldmagt til generalforsamlingen.

Referater:

Indkaldelser: