Medlemskartotek

 

En del af foreningens grundlag er er opdateret medlemskartotek, jf. vedtægternes § 4:

Medlemskartotek

Grundejerforeningens kasserer fører et medlemskartotek, der indeholder oplysninger om medlemmernes navne, adresser og øvrige kontaktoplysninger.

Medlemmerne opgiver ved indmeldelsen nødvendige oplysninger og er forpligtet til på forlangende at meddele yderligere oplysninger.

Indmeldelsen skal ske skriftligt til et af bestyrelsens medlemmer senest 1 måned fra overtagelsesdato.

Følgende oplysninger bedes opgivet til medlemskartoteket:

  • Navn(e)
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Emailadresse

Indmeldelsen kan ske skriftligt til et hvilket som helst af bestyrelsens medlemmer eller på den særlige mail  gfmedlemmer@gmail.com, der udelukkende kan benyttes til indsendelse af kontaktoplysninger i forbindelse med indflytning eller opdatering af kontaktoplysninger. Mailen besvares ikke.

De opdaterede kontaktoplysninger skal, ud over at være basis for kassererens daglige arbejde,  bl.a. bruges som grundlag for de fremtidige arbejdslørdage

Eventuelle spørgsmål kan som altid rettes til bestyrelsens medlemmer