Økonomi

Foreningens indtægter består af det almindelige kontingent og bidrag til den særlige vejfond. Kontingentet går til vedligehold af fællesarealer, mens indbetalinger til vejfonden hensættes til udskiftning af vejbelægning på foreningens veje de kommende år.

Kontingentet udgør kr. 2450 årligt per parcel.

Vejfond udgør kr. 500 pr. 30/4-2024 (ingen indbetaling 30/9-2024)

Begge beløb opkræves i to rater henholdsvis pr. 30. april og 30. september. Bedes betalt via bankoverførsel til kontonummer 5314 – 0000251081 hos Arbejdernes Landsbank. Vi opfordrer til, at kontingentbetalingerne oprettes som faste, tilbagevendende betalinger i banken. Ved spørgsmål, kontakt venligst foreningens kasserer

Hvert år på foreningens generalforsamling fremlægges regnskabet for det forgangne år til orientering, og budgettet for det kommende år fremlægges til debat og vedtagelse.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013