Vejprojektet

Vejene i foreningen er private fællesveje, hvor grundejerforeningen står for al vedligehold.

Vejene er anlagt i 1978 og består udelukket af flisebelægning. Betonfliser af denne type har en levetid på 35 år, hvilket betyder at restlevetiden er overskredet med 9 år. Desuden laves denne type fliser ikke længere.

Igennem de senere år har alle grundejere derfor indbetalt til en særlig vejfond for at kunne finansiere en renovering af foreningens veje.

Foreningens rådgiver anbefaler at renoveringsprojektet igangsættes senest i 2023.

Her på siden vil bestyrelsen løbende lægge nyt ud om projektet så alle kan følge med i størst muligt omfang.

Arbejdsgruppe

  • Repræsentant fra bestyrelsen: Næstformand Gedion Sand, VL 69
  • Ann-Cecilie Petersen, VL 43
  • Kurt E. Johansen, LS 15

Arbejdsgruppen rapporterer ind til bestyrelsen.

Få svar på dine spørgsmål her

Der er mange spørgsmål, der trænger sig på ved så stort et projekt. Bestyrelsen og Hartvig Consult har udarbejdet svar på de mest almindelige spørgsmål. Se svarene her:

Forslag fra bestyrelsen

Forslag og motivation om vejrenovering, korrigeret version
Referat fra GF med godkendelse af vejprojektet

Dokumenter vedrørende projektet:

Plan for projektet, februar 2024

Opdateret etapeplan og meddelelse om weekendarbejde

Plan for projektet, januar 2024

Opdateret etapeplan med stier (opdateret med etapeplan for område 3 – ny udgave 6/2-2024 pga. trykfejl)

Plan for projektet, november 2023

Opdateret etapeplan (opdateret med etapeplan for område 2)

Plan for projektet, august 2023

Etapeplan
Budget

Bilag til ordinær generalforsamling, marts 2023

Hartvig Consult: Notat vedr. Renoverings- og vedligeholdelsesplan marts 2023
Hartvig Consult: Renoverings- og vedligeholdelsesplan 1
Hartvig Consult:_Renoverings- og vedligeholdelsesplan 2
Note til regnskab vedr. Vejprojekt

Referat fra ekstraordinær generalforsamling, februar 2023

Referat

Bilag til ekstraordinær generalforsamling, februar 2023

Bilag 1: Bestyrelsens præsentation af projektet
Bilag 2: Præsentation fra Hartvig Consult
Bilag 3: Præsentation af finansiering fra Arbejdernes Landsbank

Oversigtstegninger, januar 2023

I forbindelse med Vejprojektet har vi modtaget oversigtstegninger fra Hartvig Consult, der dels viser noget om den foreslåede etapeplan og dels noget om, hvordan belægningen kommer til at se ud.
Herunder er en forklaring på, hvad de enkelte tegninger indeholder
Tegningerne er en del af det samlede udbudsmateriale, der er fremsendt til 5 entreprenører. Det er derfor Hartvig Consults forslag til etapeplan, der kan blive ændret, når det endelige tilbud fremkommer.

DokumentIndhold
I22086_N100_ZPROJEKTOMRÅDE Oversigtstegning over grundejerforeningen. Opdeling i 4 områder som referenceramme
I22086_N101_ZOVERSIGTOversigt over placering af Byggeplads (gult område), forslag til midlertidige parkeringspladser (turkist område), midlertidig gennemkørselsvej for personbiler fra Lindestien til Ved Lindelund (blåt område) og Legepladsen (rødt område), der skal afspærres i byggeperioden, så det er sikkert for børnene at benytte den
I22086_N102_ZETAPEPLANHartvig Consults forslag til etapeplan. Bemærk, at selvom områderne har samme farve, udføres de ikke nødvendigvis samtidig – det er blot et udtryk for, at gule områder tages før grønne områder etc. Endelig plan kommer fra entreprenøren
I22086_N106_ZBELÆGNINGSamlet oversigt over, hvor de enkelte belægningstyper findes
I22086_N109_ZBELÆGNINGSamlet oversigt over sammenhæng mellem veje, stier og indkørsler
I22086_N300_ZBELÆGNINGTværsnit over opbygning af veje og stier
I22086_N301_ZBELÆGNINGTværsnit ved opbygning af ny bund
I22086_N302_ZBELÆGNINGTværsnit ved opbygning af sti med singlesrende

Billeder af belægning – denne sten tænkes benyttet. Røde sten kommer til at markere fortovskanten – eksempel:

Indledende undersøgelse, vinteren 2022

Kloak- og skybrudsrapport, sommeren 2022

Hartvig Consult har udarbejdet en rapport over kloakforholdene for hele foreningens område. Du kan hente rapporten samt bilag (overslag over udgifiter samt kortmateriale) her: